Boris Stránovský
programovanie web stránky c# win riešenia aplikácie online IT ASP.NET LINQ SQL SERVER hosting
cloud email GRAFIKA výroba vývoj

Referencie

veclis myelli
fotopak

Kontakt

+421 901 755 999 Tel
Email
BISI plus, s.r.o.
Nejedlého 20
841 02 Bratislava
Slovakia